Bergteknik

Nilsson & Lindgren Markkonsult erbjuder geologiska bergundersökningar och bergtekniska utredningar i byggprojekt med svåra bergarbeten.

Våra konsulter varvar ett stort ingenjörsgeologiskt och sprängtekniskt kunnande med lång praktisk erfarenhet från olika byggarbetsplatser. Vi finns alltid med ute på fältet och fungerar som ett stöd genom hela sprängningsprocessen.

För att ta ut berget på ett effektivt sätt – utan att överskrida omgivningens krav på vibrationer eller orsaka skador på närliggande byggnader – rekommenderar vi nödvändiga åtgärder och kontrollerar utförandet.

Tjänster

Våra tjänster omfattar sprängteknik, bergförstärkning och injektering av berg samt:

Bland våra tidigare bergtekniska uppdrag finns Karolinska Institutet/Akademiska Hus, Högbergsterassen/Einar Mattsson Byggnads AB med flera. Här kan du ta del av våra referensprojekt.