Skadeutredning

Ibland uppstår förändringar mellan för- och efterbesiktningen vid sprängning eller andra typer av markarbeten. Det kan också vara så att fastighetsägaren själv anmäler skador i närområdet. I dessa lägen gäller det att förklara vad som har hänt och varför – genom en opartisk skadeutredning.

Nilsson & Lindgren Markkonsult har den erfarenhet och expertis som krävs för att korrekt kunna bedöma anmälda skador och uppkomna förändringar. Vår kompetens omfattar bland annat geoteknik, grundläggning, husbyggnad och byggnadsmaterial. Expertisen hos skadeutredaren är avgörande eftersom direkta vibrationsskador är relativt ovanliga och en rad olika faktorer kan orsaka de påtalade skadorna.

Våra konsulter har utfört skadeutredningar åt både byggherrar och hemförsäkringsbolag. Som en utomstående part ser vi till att förebygga utdragna tvister genom att göra processen så smidig som möjligt för alla inblandade aktörer.