Mätvärden att lita på

Nilsson & Lindgren Markkonsult levererar värden att lita på. Våra tjänster präglas av snabb rapportering av mätvärden, tillgänglig data och smidig kommunikation med dig som beställare.

I samband med sprängning levereras mätdata effektivt via e-post eller sms till sprängarbas, byggledare eller andra berörda parter. För att du enkelt ska kunna tolka informationen sammanställs mätvärden och mättider i en överskådlig tabell. Olika data kan enkelt plockas fram när du behöver dem från vårt fysiska eller digitala arkiv.

Genom våra referensuppdrag kan du ta reda på hur vi gått tillväga i olika projekt. Här har vi sammanställt några av många uppdrag inom riskanalys, besiktning, vibrationsmätning, stötvågsmätning och bergteknisk utredning.

När du väljer att samarbeta med oss, ser vi till att du vet hur arbetet kommer att involvera dig. På vår webbplats kan du därför ladda ned våra checklistor för beställare.