Säkra mätvärden

Med säkra mätvärden kan du dra korrekta slutsatser om ekonomi och säkerhet i ditt byggprojekt. Påverkan på människor och miljö i närområdet kan minimeras – och därmed risken för produktionsstopp, medieskandaler eller dyra skadestånd.

Nilsson & Lindgren Markkonsult erbjuder tjänster inom mätteknik på och omkring anläggningsprojekt såsom sprängning, schaktning, pålning, spontning och packning. Vi är en liten konsultfirma bestående av erfarna och kunniga ingenjörer och geologer. Det lilla formatet möjliggör en snabb och tät kontakt med dig som beställare och ett stort personligt engagemang.

Våra specialiteter är riskanalys, vibrationsmätning, besiktning, bergteknik, sprängteknik, pålningsteknik, miljömätning och byggkontroll.