Tre anledningar att välja Nilsson & Lindgren: Markkonsult

alla_byggnader

Ute på fältet i ur och skur

Våra konsulter har både hög teoretisk kompetens och praktiskt kunnande. Vi jobbar dagligen ute på byggplatser för att leverera säkra mätvärden till dig som beställare.

konsulter

Proaktiva konsulter

Vi är en liten aktör bestående av sex erfarna och kunniga konsulter. Det lilla formatet möjliggör en snabb och tät kontakt med dig som beställare och ett stort personligt engagemang.

erfarenhet

Många års erfarenhet

En konsult med 10 eller 20 års erfarenhet från byggplatser är en effektiv problemlösare. Därför ser vi till att överföra våra erfarenheter kring utmaningar och lösningar till varandra.