Mätdata, vibrationsmätning

Med vårt webbaserade mätsystem för vibrationsmätning kan vi automatisk rapportera händelser/mätvärden via webläsare, e-post eller sms inom några minuter efter sprängning.

För att du enkelt ska kunna följa projektet och tolka informationen, arbetar vi med en matrisbaserad presentation som samlar alla mätpunkter och mättider på ett överskådligt sätt. Vid behov kan du gå in på djupet och titta närmare på mätpunkter och kurvförlopp.

Arkivering och säkerhet

All mätdata lagras på vår server med daglig backup. När projektet är slutfört sammanställs informationen i tabellformat som skrivs ut och lagras även i vårt fysiska arkiv. Alla filer och mätvärden finns alltid tillgängliga för dig i efterhand.