Kv Förrådet, Sundbyberg

2015-12-28

Vid kv Förrådet i Sundbyberg håller Järntorget på att bygga nya bostäder. Vi har hjälpt till med riskanalys, besiktning och vibrationsmätning i samband med sprängningsarbetena, samt besiktat/karterat kvarstående bergslänt och föreslagit bergförstärkning.