Utbyggnad av Tvärbanan

2014-03-12

I samband med projekteringen av Tvärbanans förlängning från Sickla Udde till Sickla Station har Nilsson & Lindgren har utfört riskanalys för markarbetena som underkonsult åt KFS Anläggningskonstruktörer.

För den nu färdigställda sträckningen Alvik – Solna Station, har vi tidigare utfört provbelastning av pålar vid de flesta spårbroar, t.ex. vid Ulvsundasjön, Sundbyberg Centrum och Råsunda.

Under Hösten 2015 har vi även utfört dynamisk provbelastning av pålar i påldäcket i den nya sträckningen Sickla Udde – Sickla Station.