Infrastrukturarbete vid nya Kymlingelänken och E18

2013-11-07

Nya Kymlingelänken och E18 har öppnat för trafik. Nilsson & Lindgren Markkonsult har varit involverade i projektet under flera år med dynamisk provbelastning vid provpålning och produktionskontroll i samband med bygget av flera nya broar.

Bilisterna kan idag dra nytta av ökad trafiksäkerhet och kortare restider mellan Hjulsta och Kista då sträckans 16 signalreglerade korsningar har ersatts med sex planskilda trafikplatser. Pålningsentreprenörer på de olika projekten vi varit inblandade i har varit Skanska, Aarsleff, Veidekke och Svevia.