Grundförstärkning i Uppsala

2013-06-18

Brf Trudhem vid Österplan har med åren fått allvarliga sättningsskador. Med anledning av detta pågår för närvarande ett omfattande grundförstärkningsarbete, där det bl.a. ingår slagning av stålrörspålar inne i de utgrävda källarutrymmena. Vi har dels ett uppdrag av byggherren att mäta vibrationer i byggnaden i samband med pålslagningen, och därefter har vi även fått i uppdrag att utföra dynamisk provbelastning av pålar på uppdrag av entreprenören DMF Grundförstärkning.

Det visade sig att man hade mycket hög fjädring och dämpning i bottenmoränen, så att den valda utrustningen inte mäktade med att stoppslå pålarna till aktuella laster. Vi rekommenderade att använda en tyngre hydraulhammare med mer energi och högre matningstryck för efterslagning och fortsatt pålslagning. Vid efterföljande provning hade pålarna kunnat drivas igenom den fjädrande bottenmoränen och ner till berget, där en hög geoteknisk bärförmåga kunde mätas upp.