Jättelika bergrum omvandlas till garage

2013-12-20

Det växer fram en ny stadsdel vid Liljeholmskajen. Över 4000 bostäder ska byggas i det tidigare hamnområdet och med det ökar behovet av parkeringsplatser. Vin & Sprits gamla bergrumslager i området kommer att omvandlas till garage med plats för över 1000 bilar.

Nilsson & Lindgren Markkonsult är med och utför provbelastningar åt BESAB, som borrat pålar till uppbyggnaden av ett extra våningsplan i ett av bergrummen.