Citybanan, Anslutning Stockholm Södra

2013-12-20

Vid Södra Station i Stockholm pågår arbetet med Citybanan för fullt. Bilfinger Spezialtiefbau GmbH har utfört grundkonstruktionen för bland annat en betongtunnel för pendeltågen. Arbetena har även omfattat avancerade grundförstärkningsåtgärder av kringliggande byggnader och pålgrundläggning av själva betongtunneln m.m.

Vi på Nilsson & Lindgren Markkonsult har utfört dynamiska och statiska provbelastningar på pålar i projektet.