Pålningsteknik

Med pålningsteknikens olika metoder kan du spara både tid, pengar och pålmeter i ditt byggprojekt.

Pålningstekniken gör att du kan ta reda på hur pålen bäst kan utnyttjas, bland annat genom att:

  • Dimensionera slagningen i ett tidigt skede genom provpålning vilket visar en lämplig stoppnivå för drivningen.
  • Kontrollera pålens status – om den är skadad eller ej.
  • Verifiera att slagningen har gått som planerat.

Våra tjänster

Nilsson & Lindgrens kompetenta konsulter har lång erfarenhet inom pålningsteknik. Vi kan hjälpa dig att optimera pålslagningen genomstötvågsmätning som är en dynamisk provbelastning av pålen där man även får reda på pålens status samt slagutrustningens effektivitet. Vi erbjuder även andra tjänster såsom CAPWAP för att ta reda på den aktuella dämpningsfaktorn, och fördelningen av motståndet i jorden, eller Weap-analys som används för att bedöma vilken slaganordning som är bäst lämpad i ditt projekt.