Besiktning och vibrationsmätning på Karolinska Institutet

2013-06-18

Ett av våra ovanligare projekt just nu är att, på Karolinska Institutet, vibrationsisolera s.k. reoler – hela ställ med djurburar. Man befarar att djuren ska påverkas negativt i samband med markvibrationer från sprängningsarbeten på området då man ska utföra en stor bergschakt för nybyggnadsprojektet Biomedicum. Vi har till detta uppdrag fått vara med om att hitta och utveckla metoder för att isolera reolerna. Utöver detta har vi även i uppdrag att vibrationsisolera datorer och labutrustningar, samt utföra syneförrättning av byggnader inom riskområdet inför sprängningsarbetena.