Brf Pagen 8, Kungsholmen

2013-03-19

När husgrunden i fastigheten Pagen 8 på Fleminggatan satte sig var Nilsson & Lindgren Markkonsult delaktiga i arbetet med grundförstärkningen.

Våra konsulter har utfört vibrationsmätning åt Fahlin förvaltning samt provbelastning av pålar och sättningskontroll på uppdrag av Pålab.