Besiktning och vibrationsmätning vid Viggbyholms trafikplats

2013-11-07

Viggbyholms trafikplats i Täby byggs om för att öka framkomligheten och trafiksäkerheten för bilister, cyklister och gångare. Vidare behövs en ny trafikplats för att skapa en fungerande trafiklösning i centrala Täby.

Entreprenör är SVEAB som bygger om trafikplatsen med en ny bro, nya ramper och cirkulationsplatser vid E18. Nilsson & Lindgren Markkonsult har besiktat närliggande bostadshus och anläggningar och mäter vibrationer m.m. i samband med sprängningsarbetena.