Vatten- och avloppsjobb i Upprätta-Lingsberg

7 november, 2013

Upprätta-Lingsberg, i Vallentuna kommun ansluts till kommunalt vatten. Anläggningsarbetena har pågått under i stort sett hela 2013 och beräknas vara klara i november. Då området är bergigt och kuperat byggs det ut med s.k. LTA-teknik där varje fastighet får pumpa sitt avloppsvatten till huvudledningen.

Nilsson & Lindgren Markkonsult står för besiktning och vibrationsmätning i projektet på uppdrag av Roslagsvatten.