Stötvågsmätning

Dynamisk provbelastning, eller stötvågsmätning, används främst för att mäta den geotekniska bärförmågan på pålar, och för att kontrollera pålars integritet. Provbelastningen görs genom att mäta kraft och hastighet som uppstår i pålen genom den stötvåg som alstras när man slår på pålen med en hejare, samt den reflex som kommer tillbaka från jorden eller berget som pålen står i/på. Med hjälp av stötvågsmätning kan du optimera pålslagningen för att uppnå rätt geoteknisk bärförmåga i ditt byggprojekt.