CAPWAP

Hög fjädring vid slagning av pålar innebär ofta hög dynamisk dämpning i jorden. I dessa fall bör beräkningar med hjälp av CAPWAP utföras. CAPWAP är ett signalmatchningsprogram som används för att ta reda på den aktuella dämpningsfaktorn – vilket är en förutsättning för att den statiska bärförmågan ska kunna beräknas korrekt. Dessutom kan CAPWAP-modellen användas för att ta reda på och utvärdera bärförmågans fördelning över pålens spets och mantel. Det senare kan vara speciellt intressant i projekt som förutsätter draglaster på pålar. Vid hög dynamisk dämpning eller hög sjunkning vid provslagning är det fördelaktigt att utföra CAPWAP, eftersom man annars måste använda högre partialkoefficienter (säkerhetsfaktorer) vid beräkning av geoteknisk bärförmåga.