Vibrationsmätning

Vibrationsmätning är det mest effektiva verktyget för att optimera sprängningsarbetet. Vi på Nilsson & Lindgren Markkonsult kan hjälpa dig att mäta vibrationer från sprängning, pålning, trafik och andra typer av anläggningsarbeten.

Mätningen utförs främst för att för att kunna ladda och spränga enligt tillåtna gränsvärden för vibrationer i anläggningar och byggnader. Det påverkar också ansvarsfrågan: om förändringar och skadeeffekter skulle uppstå är det enkelt att bedöma om sprängaren är ansvarig eller inte.

Överskådlig mätdata

Vårt mätsystem rapporterar händelser automatiskt via webb, e-post eller sms till sprängarbas, byggledare eller andra berörda parter. Presentationen på webben är matrisbaserad så att all mätdata i projektet samlas på ett överskådligt sätt. På så vis vill vi göra det enklare för dig att följa projektet och tolka informationen. Vid behov kan du alltid gå in på djupet och titta närmare på mätpunkter och kurvförlopp. Mätvärdena arkiveras givetvis på vår server för sammanställning och eventuell vidare analys.

Kompetens och erfarenhet

Våra konsulter har lång erfarenhet från uppdrag inom vibrationsmätning. Vår kompetens omfattar bland annat geologi, bergteknik, sprängteknik och byggteknik vilket gör att vi kan bidra med olika, kompletterande kunskaper och infallsvinklar i ditt byggprojekt.